مشتریان عزیز

ابتدا از اعتمادی که در شرایط خاص کنونی به ما دارید ممنونیم و خودمون را ملزم دونستیم چند نکته رو برای شما بازگو کنیم :

مجموعه شاران دارای خوابگاه می باشد که منجرب به محدود شدن رفت آمد ها به خصوص پرسنل آشپزخانه به محیط بیرون شده است.

آشپزخانه ابتدا و پایان هر شیفت (روزی 4 بار) به صورت کامل با آب گرم و مواد شوینده شسته میشود.

البته تمامی موارد بالا همیشگی بوده و محدود به شرایط کنونی نیست.

از طرفی تعداد پرسنل مشغول در آشپزخانه حدالمقدور کم شده و تمامی پروتکل های بهداشتی دستوری از طرف وزارت بهداشت رعایت میشود.

تمامی پرسنل مجموعه شاران وعده های غذایی خود را از همین مکان تهیه می کنند و علاوه بر دغدغه سلامت مشتری دغدغه سلامت خود و همکارانشان را نیز دارند .

نکته مهم اینجاست که غذاها در لحظه ی بسته بندی دمایی بیش از 60 درجه دارند که حداقل تا 10 دقیقه بعد از بسته بندی در همان دما باقی میمانند که میتواند کاملا هر نوع ویروسی را از بین ببرد شما فقط کافیست کاور غذا را بازکرده دور انداخته و از سلامت غذای داخل آلمینیوم آسوده خاطر باشید.

نکته مهم اینجاست که غذاها در لحظه ی بسته بندی دمای بیش از 60 درجه دارند که حداقل تا 10 دقیقه بعد از بسته بندی در همان دما باقی میماند که میتواند کاملا هر نوع ویروسی را از بین ببرد شما فقط کافیست کاور غذا را بازکرده دور انداخته و از سلامت غذای داخل آلمینیوم آسوده خاطر باشید.

خوشحال خواهیم شد اگر آخرین پست صفحه اینستاگرام شاران را مشاهده کنید تا یکسری اطلاعات تکمیلی از سلامت غذای بیرون بر بدست بیاورید.

در نهایت در صورت نیاز طبق توصیه متخصصان می توانید غذا ها را با همان ظرف (بدون درب)چند دقیقه در مایکروفر قرارداده تا هر چه بیشتر از سلامت آن آسوده خاطر شوید .

تلفن تماس :77709444 اینستاگرام : sharanfood